Tjenester

 

  Regnskap
     
    Bilagsbehandling:
   
Levering av bilag
Sortering
Kontering
Registrering
       
    Avstemminger:
   
Avstemme alle balansekonti; kasse, bank, mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, kunder osv
       
    Rapporter:
   
Hovedbok
   
Statistikker
   
Balanserapporter
   
Reskontrolister
  Med kommentarer til resultat
       
    Årsavslutning:
   
Regnskapsavslutning
   
Selvangivelse m/ligningspapirer
   
Offentlig regnskap m/noter, styrets beretning, innsending Brønnøysund
       
    Budsjettering:
   
Driftsbudsjett
   
Likviditetsbudsjett
       
    Administrasjon av firma:
   
Formaliteter oppstart/endring av firma
       
    Revisjon:
    Vi formidler kontakt
       
    Fakutrering
   
Fakturaer og betalingsoppfølging
       
  Lønn
    Vi benytter Huldt & Lillevik og tilbyr følgende tjenester ;
   
Diverse grunnlag for utredning av lønn
   
Lønns og trekkoppgaver
   
Inn/utmeldinger til trygdekontorene
   
Sykemeldinger
       
  Rådgivning
   
Skatte og avgiftsspørsmål
   
Selskapsetablering
   
Økonomistyring
   
Finansiering og likviditet 
   
Bedriftsverdsettelse
   
Regnskapsanalyser
   
Søknader(bank,offentlige myndigheter) 
   
Styrehjelp

www.sagaregnskap.no © 2010.Medlem av NARF